Functionaliteiten

SAP Business One bevat een aantal algemene functies waarmee de configuratie van SAP Business One ingeregeld kan worden. Hierbij kunt u denken aan:

 • Vastleggen van documentinstellingen
 • Vastleggen van boekhoudkundige instellingen
 • Vastleggen van standaardwaardes
 • Activeren van waarschuwingen op basis van zelf te bepalen criteria
 • Importeren van gegevens uit Excel
 • Beheren van licenties en gebruikers
 • Etc.

PDF In de bijgevoegde bijlage vind u een uitgebreid overzicht van alle beschikbare functies binnen SAP Business One

Naast de algemene functies bestaat SAP Business One uit de volgende 11 modules:

PDF Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden per module.

Rapportages

SAP Business One bevat een grote hoeveelheid rapporten die helpen bij analyses en besluitvorming. Bij iedere module levert SAP standaardrapporten mee. Veel rapporten bevatten selectiecriteria. De output van het rapport kan hierdoor worden beïnvloed door de gebruiker. Nadat de output op het scherm wordt getoond, kan deze worden geprint of worden gemaild en worden geëxporteerd naar onder andere Microsoft Word, Microsoft Excel en het PDF formaat.

Drag & relate

Via drag en relate krijgt u snel een overzicht van een relatie tussen 2 objecten. Selecteer bijvoorbeeld een artikel en sleep deze naar de documentsoort facturen en alle facturen waarin het artikel wordt gebruikt, worden getoond.

Zie hier hoe drag and relate in de praktijk werkt 

Querygenerator en querywizard

Beide tools begeleiden de gebruiker bij het maken van queries. Een query is een stuk code waarmee data uit de database kan worden opgehaald. Queries worden geschreven in de SQL taal. De querywizard is bedoeld voor gebruikers zonder kennis van de SQL taal. Via de querygenerator kunnen gebruikers met kennis van SQL op eenvoudige wijze queries maken of bestaande queries aanpassen. Uiteraard kunnen de gemaakte queries worden opgeslagen in SAP Business One.

Zie hier hoe de querygenerator in de praktijk werkt 

Crystal Reports

SAP Business One bevat een volledig geintegreerde versie van Crystal Reports. Crystal Reports biedt alle mogelijkheden voor het maken van krachtige en grafische rapporten. Naast het gebruik voor rapportagedoeleinden kan Crystal Reports ook worden ingezet voor het maken van lay-outs. Enkele van de mogelijkheden van Crystal Reports zijn:

 • Data uit verschillende applicaties samenvoegen in één rapport.
 • Op het rapport kan filtering worden uitgevoerd zonder dat de query opnieuw moet worden uitgevoerd. 
 • Op basis van formules kan informatie op een eenvoudige manier worden onderdrukt of op een andere manier worden getoond.
 • Er kan worden ingezoomd op data. Door te dubbelklikken op gegroepeerde gegevens, worden de onderliggende gegevens getoond. Er kan zelf worden doorgeklikt naar SAP Business One zelf.
 • Er kunnen eenvoudig parameters worden aangemaakt. Hierdoor kunt u zelf de selectiecriteria voor uw rapport definiëren. 
 • Exporteer data naar diverse formaten waaronder het PDF formaat en Microsoft Excel.
 • Het toevoegen van velden, totalen, maken van formules, groeperen van data en toevoegen van parameters is eenvoudig.
 • Crystal Reports kunnen in SAP Business One worden opgeslagen zodat ze voor alle gebruikers zichtbaar zijn. 
 • Etc.

Door gebruik te maken van bevoegdheden kan per rapport worden ingesteld welke gebruikers het rapport mogen uitvoeren. Rapporten kunnen door de ontwerper direct getest worden in de Crystal Reports applicatie. 

SAP Crystal Reports bevat een intuïtieve gebruikersinterface. Hierdoor kunnen ook gebruikers zonder kennis van business intelligence bestaande rapporten aanpassen en nieuwe rapporten aanmaken. Na een korte training zijn veel gebruikers in staat om zelfstandig rapporten aan te passen om nieuwe rapporten aan te maken.

PDF zie meer informatie over Crystal Reports

Crystal Reports

Mobiele applicatie

SAP Business One heeft een App ontwikkeld die gebruikt kan worden op Smartphones en tablets. Met behulp van deze applicatie heeft u continue toegang tot belangrijke gegevens en functies in SAP Business One.

Zaken die via de applicatie uitgevoerd kunnen worden zijn:

 • Aanmaken van offertes en orders
 • Aanmaken en wijzigen van klanten
 • Bekijken van voorraden en prijzen
 • Ontvangen en verwerken van goedkeuringen
 • Bekijken van rapportages 

Wijzigingen die in de applicatie worden ingevoerd, worden real time naar SAP verstuurd. Aan het gebruik van deze applicatie zijn geen verdere kosten verbonden. Iedere gebruiker die een professional user licentie heeft, kan deze applicatie gebruiken. De applicatie moet eenmalig geconfigureerd worden zodat er verbinding kan worden gemaakt met de SAP Business One database.

PDF Zie voor meer informatie over de mobiele applicatie van SAP Business One

Mobiele Applicatie SAP Business OneMobiele Applicatie SAP Business One